275.04 «Транспортні технології на повітряному транспорті»
Мультимодальний транспорт і логістика

Профільні навчальні дисципліни Освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика»

 • загальний курс транспорту
 • основи теорії транспортних процесів
 • інфраструктура мультимодальних перевезень
 • вантажні та пасажирські перевезення
 • міжнародні перевезення
 • взаємодія видів транспорту в мультимодальних системах
 • технологія мультимодальних перевезень
 • логістичні операції на транспорті
 • транспортно-логістичні системи та процеси
 • термінальні технології транспортування
 • інформаційне забезпечення мультимодальних перевезень
 • оцінка ефективності мультимодальних перевезень

Метою освітньої програми «Мультимодальний транспорт і логістика» є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі в галузі транспорту з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортно-логістичних систем, специфіки взаємодії видів транспорту, та вирішувати практичні завдання з організації, технології та управління мультимодальними перевезеннями.

Програма «Мультимодальний транспорт і логістика» спрямована на формування професійних компетентностей в сферах:

 • організації та технології мультимодальних перевезень;
 • формування оптимальних схем доставки пасажирів та вантажів за участю різних видів транспорту;
 • організації взаємодії між учасниками перевізного процесу з мінімальними ризиками та витратами;
 • діагностики та проектування транспортно-логістичних систем.

В останні роки у світі спостерігається стійка тенденція до глобалізації ринку товарів та послуг. Це призводить до необхідності використання ефективних технологій транспортування, які б поєднували послуги різних видів транспорту. Найбільш поширеною серед таких технологій є мультимодальні перевезення.

Освітньо-професійна програма «Мультимодальний транспорт і логістика» орієнтована на підготовку фахівців для підприємств транспортної галузі  будь-якої організаційно-правової форми власності:

 • консалтингових компаній
 • логістичних компаній
 • транспортно-експедиційних компаній
 • державних адміністрацій за видами транспорту
 • авіакомпаній, аеропортів

Випускники освітньої програми «Мультимодальний транспорт і логістика» підготовлені до роботи на посадах:

 • інженер з управління та організації перевезень
 • інженер з транспорту
 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з розшуку вантажів та багажу
 • агент із замовлень населення на перевезення та інші.

Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях і займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму та інші.