Навчальна лабораторія транспортних технологій та сервісу

Навчальна лабораторія транспортних технологій та сервісу є структурним навчальним підрозділом Факультету транспорту, менеджменту і логістики при підпорядкуванні кафедрі організації авіаційних робіт та послуг Національного авіаційного університету.

Навчальна лабораторія транспортних технологій та сервісу призначена для організації та проведення навчальних занять, під час яких здобувачі вищої освіти особисто під керівництвом викладачів кафедри:

  • проводять натурні або iмiтацiйнi лабораторні (практичні) роботи з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін;
  • набувають практичних навичок роботи з серверним та мультимедійним обладнанням, обчислювальною технікою;
  • оволодівають методикою експериментальних досліджень у галузі транспортних технологій.