Основні напрями наукових досліджень

Наукова діяльність викладачів кафедри ведеться за такими напрямами досліджень: управління транспортними системами та технологіями; забезпечення авіаційного сервісу; надання авіаційних послуг; технічні засоби виконання робіт авіації спецпризначення.

Колектив кафедри організації авіаційних робіт та послуг виконує наукові дослідження в рамках Держбюджетної (кафедральної) науково-дослідної роботи «Наукові засади створення та розвитку інфраструктури мультимодальних транспортно-логістичних кластерів», реєстраційний номер 0121U113088 (Національний авіаційний університет, 2021-2024)


Перелік наукових фахових видань України за спеціальністю 275 “Транспортні технології”