Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг виступає ініціатором і реалізатором налагодження і поглиблення міжнародних зв’язків

Угода між Національним авіаційним університетом і Вищою школою управління i адміністрації в Ополе (Республіка Польща)

Угода між Національним авіаційним університетом та Європейським суспільно-технічним університетом в Радомі (Республіка Польща)

Специфікація субпроцесних елементів, що реалізуються в рамках впровадження кластерних складових SMART платформи у розвиток міжнародної діяльності кафедри

Найменування субпроцесних складових

1. Підготовка довгострокових проєктів, спрямованих на формування SСRUM-команд з фахівців і здобувачів вищої освіти та організацію їх спільної та ефективної співпраці

2. Організація наукової співпраці між вченими (професорами, лекторами або дослідниками) шляхом презентації наукових та практичних результатів роботи в закладах вищої освіти партнерів

3. Стажування та навчання здобувачів вищої освіти (бакалаврів, магістрів) в рамках виконання паритетних умов взаємодії із закладами вищої освіти партнерів

4. Формування та впровадження складових системи менеджменту якості з підготовки та перепідготовки фахівців, викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти з метою реалізації програм з підвищення їх кваліфікації

5. Формування заходів, спрямованих на організацію та проведення спільних дослідницьких робіт для підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» та наукового ступеня Ph.D.

6. Організація та проведення наукових досліджень з наступним впровадження їх результатів на практиці

7. Організація, проведення й участь у симпозіумах, конференціях, семінарах

8. Обмін досвідом в системі підготовки навчально-методичних матеріалів, документації та інформацією з інноваційної діяльності

9. Розробка й організація системи дистанційного навчання

10. Організація сталих комунікаційних зв’язків між сторонами міжнародного партнерства для забезпечення ефективного формування та актуалізації діджиталізаціних баз контактів наукових партнерів

11. Підготовка спільних публікацій та інших праць за результатами наукових i науково-методичних досліджень

12. Взаємний обмін науковою i навчальною літературою між бібліотеками i кафедрами

13. Взаємний обмін досвідом в організації навчального процесу, навчальними програмами з суміжних напрямів та спеціальностей в контексті реалізації принципів Болонського процесу

14. Спільна реалізація дослідницьких проєктів, в тому числі міжнародних грантів