Наукові гуртки

Науковий гурток є осередком науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців.

Робота гуртка ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності.

Цілями роботи гуртка є:

  • виявлення здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
  • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю здобувачів вищої освіти;
  • формування, закріплення та розвиток навичок наукової роботи;
  • залучення обдарованих здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності.