Методичне забезпечення дисциплін

Методичне забезпечення дисциплін: силабуси, робочі програми
ОС «Бакалавр», спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
спеціалізація 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика»
ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Історія української державності та культури

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Ділова українська мова

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Фахова іноземна мова

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Філософія

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Фізичне виховання та самовдосконалення

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Цикл професійної підготовки (нормативні дисципліни)
ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика»
ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Вища математика

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Фізика

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Комп'ютерна техніка

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Вступ до фаху

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Загальний курс транспорту

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Транспортна інфраструктура

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Транспортна географiя

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Основи теорії транспортних процесів і систем

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Експлуатацiя транспортних засобiв

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Інформаційні системи і технології на транспорті

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Пасажирські перевезення

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Дослідження операцій на транспорті

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Логістичні операції на транспорті

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Вантажознавство

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Організація та технологія навантажувально-розвантажувальних робіт

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Взаємодія видів транспорту

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Техніко-економічні дослідження транспорту

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Міжнародні перевезення

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Ергономічне забезпечення транспортних процесів

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Основи проектування транспортних процесів

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Системний аналіз на транспорті

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Транспортно-логістичні системи та процеси

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Менеджмент охорони здоров’я та безпека в транспортній галузі

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Цикл професійної підготовки (фахові дисципліни)
ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика»

Технологічний розвиток процесів транспортування

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Інфраструктура мультимодальних перевезень

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Термінальні технології транспортування

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Інформаційне забезпечення мультимодальних перевезень

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Основи управління бізнесом транспортно-логістичних підприємств

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Митне обслуговування транспортних процесів

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Технології продажу транспортних послуг

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Інтеграція транспорту в мультимодальних системах

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Людський фактор в транспортних технологіях

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Оцінка ефективності мультимодальних перевезень

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Цикл професійної підготовки (фахові дисципліни)
ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Технологічний розвиток авіаційних перевезень

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Сервісна діяльність в авіаційній галузі

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Організація наземного обслуговування в аеропортах

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Організація бортового харчування

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Тарифне регулювання авіаційних послуг

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Договори в галузі авіації

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Основи виконання польотів ПС

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Організація обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Управління персоналом в авіаційній галузі

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Авіаційна медицина. Людський фактор в авіації

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

ОС «Магістр», спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
спеціалізація 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг»

ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика»

Ділова іноземна мова

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Філософські проблеми наукового пізнання

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Цикл професійної та практичної підготовки

ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг»

Методологія прикладних досліджень у сфері транспортних технологій (за видами)

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Управління проектами в транспортній галузі

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Управління в інтегрованих транспортних системах

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Безпілотні авіаційні системи авіації спецпризначення

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Стратегічне управління підприємствами авіації спеціального призначення

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Інженерне забезпечення авіаційних робіт і послуг

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Цикл професійної та практичної підготовки

ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика»

Методологія прикладних досліджень у сфері транспортних технологій (за видами)

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Управління проектами в транспортній галузі

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Управління в інтегрованих транспортних системах

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Геоінформаційні системи і технології в транспортній сфері

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Організація і управління транспортно-експедиторським бізнесом

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp

Організація та технологія мультимодальних перевезень

icone-pdf-silabus
icone-pdf-rp