ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

кафедри Організації авіаційних робіт та послуг,
Факультету транспорту, менеджменту і логістики