275.04 «Транспортні технології на повітряному транспорті»
Організація авіаційних робіт і послуг

Профільні навчальні дисципліни Освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг»

 • загальний курс транспорту
 • дослідження операцій на транспорті
 • види авіаційних робіт
 • авіаційна техніка та спецобладнання для виконання авіаційних робіт
 • експлуатація безпілотних авіаційних комплексів
 • льотна експлуатація безпілотних авіаційних комплексів
 • організаційне забезпечення прикладних авіаційних робіт
 • технологія виконання прикладних авіаційних робіт
 • авіаційні роботи з патрулювання пошуку та рятування
 • авіаційні роботи з надання медичної допомоги населенню
 • аерофотознімальні роботи
 • організація авіаційних робіт з пожежогасіння

Спеціальність, яка має практичну спрямованість і дозволяє поєднати свою мрію про авіацію з базовою технічною освітою. Фахівець з організації авіаційних робіт і послуг підготовлений до: професійної діяльності в сфері надання авіаційних послуг підприємствам різних галузей економіки; раціонального підбору повітряних суден та безпілотних повітряних суден відповідно до виду авіаційних робіт; володінням технологіями виконання різних видів робіт та процедурами організації виробничого процесу; планування та нормування авіаційних робіт, вивчення ринку, укладення договорів, визначення тарифів тощо.

Мета освітньої програми полягає в підготовці фахівців, здатних використовувати набуті протягом навчання компетентності у професійній діяльності у сфері організації авіаційних робіт і послуг. Програма дає можливість здобувачам вищої освіти  бути затребуваними та конкурентоздатними на сучасних ринках праці, формує навики розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування та організації авіаційних робіт і послуг.

Випускники освітньої програми «Організація авіаційних робіт і послуг» підготовлені до роботи на посадах:

 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з приймання замовлень на квитки
 • агент із замовлень населення на перевезення
 • інженер з транспорту
 • інженер-дослідник

Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях й  займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму.

В останні роки у світі спостерігається стійка тенденція до глобалізації ринку товарів та послуг. Це призводить до необхідності використання ефективних технологій транспортування, які б поєднували послуги різних видів транспорту. Найбільш поширеною серед таких технологій є мультимодальні перевезення.

Освітньо-професійна програма «Мультимодальний транспорт і логістика» орієнтована на підготовку фахівців для підприємств транспортної галузі  будь-якої організаційно-правової форми власності:

 • консалтингових компаній
 • логістичних компаній
 • транспортно-експедиційних компаній
 • державних адміністрацій за видами транспорту
 • авіакомпаній, аеропортів