9 листопада 2022 року відбулась зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг» к.т.н., доцента кафедри організації авіаційних робіт та послуг Українського Євгена Олександровича зі здобувачами другого (магістерського) рівня. Впродовж зустрічі було представлено особливості освітньо-професійної програми, яка переглядається в процесі моніторингу та громадського обговорення. Акцентовано увагу на можливості стійкої комунікації здобувачів з гарантом освітньої програми, а також на цілі, особливості та відмінності програми від інших ОПП. Здобувачі були ознайомлені зі сферою своєї майбутньої професійної діяльності та з правами і можливостями, доступними під час освітнього процесу. Найбільшу зацікавленість викликали питання особливостей науково-дослідної роботи здобувачів та можливостей продовження навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету за аналогічною спеціальністю.

З метою визначення рівня задоволеності якістю викладання навчальних дисциплін, формами та методами навчання, контролю та оцінювання в рамках освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг» здобувачам вищої освіти  другого (магістерського) рівня було запропоновано пройти анонімне опитування.

Крім здобувачів у зустрічі з гарантом взяли участь завідувач кафедри організації авіаційних робіт та послуг, д.е.н., професор Разумова К.М., а також представники групи забезпечення ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг».