Огляд-конкурс на кращий дипломний проєкт (роботу) серед випускників ОС «Магістр»

Огляд-конкурс на кращий дипломний проєкт (роботу) серед випускників ОС «Магістр»

30 листопада 2022 р. відбувся огляд-конкурс на кращий дипломний проєкт (роботу) серед випускників ОС «Магістр» Факультету транспорту, менеджменту і логістики. Випусковою кафедрою організації авіаційних робіт та послуг до огляду-конкурсу було представлено дві кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти спеціальності…

Міжнародна науково-практична конференція: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ, МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЇ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

Основною мстою конференції було формування професійного кластеру спільноти для обговорення проблем з організації авіаційних, мультимодальних перевезень та використання авіації в галузях економіки. Тематичними напрямками роботи конференції були: Проблеми і перспективи розвитку мультимодальних перевезень та технологій. Розвиток транспортних систем…

Оцінка якості освіти роботодавцями в рамках ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» ОС «Бакалавр»

В середині листопада 2022 року кафедрою було проведене анкетування роботодавців щодо якості освіти на ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» ОС «Бакалавр» в рамках щорічного перегляду освітніх програм. В опитуванні взяли участь 5 компаній-партнерів кафедри: ТОВ «МАУ» ТОВ…

Зустріч з гарантом ОПП “Організація авіаційних робіт і послуг”

9 листопада 2022 року відбулась зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг» к.т.н., доцента кафедри організації авіаційних робіт та послуг Українського Євгена Олександровича зі здобувачами другого (магістерського) рівня. Впродовж зустрічі було представлено особливості освітньо-професійної програми, яка…

Результати анкетування здобувачів ОПП Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень

В опитуванні прийняло участь близько 60% студентів, які навчаються в рамках означеної ОПП ОПП: “Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень” Спеціальність: 275 “Транспортні технології (на повітряному транспорті)” Галузь знань: 27 “Транспорт” Освітній ступінь: “Бакалавр” Результати анкетування здобувачів ОПП Бортовий…