Акредитація

ПРОГРАМА акредитаційної експертизи ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Національному авіаційному університеті

Акредитація освітньо-професійніх програм «Організація авіаційних робіт і послуг» та «Мультимодальний транспорт і логістика» ОС «Магістр»

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти прийняло рішення щодо акредитації освітніх програм кафедри організації авіаційних робіт та послуг на 5 років до 01.07.2029 року (протокол № 20 (49) від 12.12.2023 р.): – «Мультимодальний транспорт і логістика» (ідентифікатор…

ПРОГРАМА акредитаційної експертизи ОП «Організація авіаційних робіт і послуг», «Мультимодальний транспорт і логістика»

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Організація авіаційних робіт і послуг», «Мультимодальний транспорт і логістика» ОС “Магістр” Національного авіаційного університету

Акредитація освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика»

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0171/АС-23 щодо акредитації освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика» (ідентифікатор у ЄДЕБО 18121), рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 27 Транспорт, спеціальність…