17 грудня 2021 року на кафедрі ОАРП було проведено попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету транспорту, менеджменту і логістики, які навчаються за освітнім ступенем «Магістр» денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.04 «на повітряному транспорті» освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика», «Організація авіаційних робіт та послуг».

Здобувачі вищої освіти почергового демонстрували результати своїх напрацювань, застосовуючи презентаційні матеріали. Завідувач кафедри та наукові керівники кваліфікаційних робіт прийняли участь в обговоренні здобутків студентів з метою визначення ступеня відповідності досліджень вимогам до змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження.

Після докладного ознайомлення про хід виконання робіт було надано висновок про якість проведеної кожним студентом дипломного дослідження, надано відповідні рекомендації та прийнято рішення про допуск до захисту кваліфікаційної роботи.