ЄДКІ за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

ЄДКІ за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

28 травня 2024 року відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)». ЄДКІ є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти. Метою ЄДКІ є вимірювання та оцінювання результатів…

5th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters

21-24 травня 2024 року викладачі кафедри організації авіаційних робіт та послуг взяли участь у Міжнародній конференції зі сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні проблеми (The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters). Конференція…

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БОРТОВИЙ СУПРОВІД АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ОС «БАКАЛАВР»

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти прийняло рішення щодо акредитації освітньої програми кафедри організації авіаційних робіт та послуг «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» (ідентифікатор у ЄДЕБО 40215, рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 27 Транспорт,…

Організація наземного обслуговування літаків в аеропорту

01 травня 2024 року доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг Світлана ПРОНЬ взяла участь у семінарі «Організація наземного обслуговування літаків в аеропорту», що проводився навчальним центром “СТИЛЬ АВІА ГРУП”. Спікером семінару виступив досвідчений фахівець авіаційного транспорту України, заступник генерального…