13-17 грудня з метою забезпечення якості освіти кураторами кафедри організації авіаційних робіт та послуг було проведене анкетування здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» спеціалізації 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика».

В опитуванні взяли участь 77 студентів 1-4 курсів. 78% опитаних студентів відзначили свою обізнаність про ОПП під час вступу. Основними джерелами інформації для вибору ОПП стали:

Щодо врахування в ОПП тенденцій розвитку ринку праці і сучасних наукових досягнень в галузі було отримано такі відповіді:

Студенти звернули увагу на доцільності таких форм співпраці зі стейкхолдерами, як:

72,8% опитаних студентів в цілому виявили задоволеність результатами співпраці з факультетом і кафедрою.

Серед побажань щодо покращення навчання за обраною ОПП студенти насамперед відзначили:

  • Проведення більше спільних заходів з роботодавцями;
  • Додаткове вивчення дисциплін, пов’язаних з організацією функціонування підприємств повітряного транспорту;
  • Посилення практичної спрямованості програми.