Захист кваліфікаційних робіт

Захист кваліфікаційних робіт

Захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти освітнього ступеня  «Бакалавр» спеціальності:  275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»