З 1 по 2 вересня 2023 року здобувачі вищої освіти ОС «Магістр» мали можливість обрати вибіркові дисципліни на 1 та 2 семестри 2023-2024 на кафедрі організації авіаційних робіт та послуг в автоматизованій системі АС ФІОТ НАУ.

На підставі Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті, затвердженого наказом ректора від 15.03.2021 № 160/од, розпорядження проректора з навчальної роботи від 04.05.2023р. № 008/роз, відповідно до  результатів обрання здобувачами вищої освіти освітнього ступеня магістра вибіркових дисциплін на 1 та 2 семестри 2023-2024 навчального року, кафедрою організації авіаційних робіт та послуг ФТМЛ затверджено перелік обраних здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін.