Згідно з наказом МОН №379 від 03.04.2023 р. «Про апробаційне проведення Єдиного Державного Кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Транспортні технології (за видами)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у 2023 році колективом викладачів кафедри ОАРП розроблено інформаційний чек-лист для реалізації можливості самопідготовки та перевірки рівня знань та компетенцій, які отримано здобувачами в рамках вивчення освітніх компонент, означених в наказі. Для цього сформовано окремий електронний кабінет на базі платформи Google Classroom, де розташовані всі необхідні для самопідготовки інформаційні блоки.