Новини і події

Оцінка якості освіти роботодавцями в рамках ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика» ОС «Магістр»

В середині грудня 2022 року кафедрою було проведене анкетування роботодавців щодо якості освіти на ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика» ОС «Магістр» в рамках щорічного перегляду освітніх програм. В опитуванні взяли участь 7 компаній-партнерів кафедри: ТОВ «Транс-Логістик» ТОВ «Partum…

Результати анкетування здобувачів ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг»

Результати анкетування здобувачів в питанні їх ознайомлення про особливості навчання в рамках освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг»

Оцінка якості освіти роботодавцями в рамках ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг» ОС «Магістр»

На початку грудня 2022 року кафедрою було проведене анкетування роботодавців щодо якості освіти на ОПП «Організація авіаційних робіт і послуг» ОС «Магістр» в рамках щорічного перегляду освітніх програм. В опитуванні взяли участь представники 8 компаній-роботодавців,  сферами діяльності яких…

Результати обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ОС «Бакалавр» на 2023-2024 н.р.

З 5 по 7 грудня 2022 року здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» мали можливість обрати вибіркові дисципліни на 3, 4, 5, 6, 7 та 8 семестри 2023-2024 на кафедрі організації авіаційних робіт та послуг в автоматизованій системі АС…

Результати анкетування здобувачів ОПП Мультимодальний транспорт і логістика

Результати анкетування здобувачів в питанні їх ознайомлення про особливості навчання в рамках освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика»

Огляд-конкурс на кращий дипломний проєкт (роботу) серед випускників ОС «Магістр»

30 листопада 2022 р. відбувся огляд-конкурс на кращий дипломний проєкт (роботу) серед випускників ОС «Магістр» Факультету транспорту, менеджменту і логістики. Випусковою кафедрою організації авіаційних робіт та послуг до огляду-конкурсу було представлено дві кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти спеціальності…

Міжнародна науково-практична конференція: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ, МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЇ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

Основною мстою конференції було формування професійного кластеру спільноти для обговорення проблем з організації авіаційних, мультимодальних перевезень та використання авіації в галузях економіки. Тематичними напрямками роботи конференції були: Проблеми і перспективи розвитку мультимодальних перевезень та технологій. Розвиток транспортних систем…

Оцінка якості освіти роботодавцями в рамках ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» ОС «Бакалавр»

В середині листопада 2022 року кафедрою було проведене анкетування роботодавців щодо якості освіти на ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» ОС «Бакалавр» в рамках щорічного перегляду освітніх програм. В опитуванні взяли участь 5 компаній-партнерів кафедри: ТОВ «МАУ» ТОВ…

Зустріч з гарантом ОПП “Організація авіаційних робіт і послуг”

9 листопада 2022 року відбулась зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Організація авіаційних робіт і послуг» к.т.н., доцента кафедри організації авіаційних робіт та послуг Українського Євгена Олександровича зі здобувачами другого (магістерського) рівня. Впродовж зустрічі було представлено особливості освітньо-професійної програми, яка…

Результати анкетування здобувачів ОПП Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень

В опитуванні прийняло участь близько 60% студентів, які навчаються в рамках означеної ОПП ОПП: “Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень” Спеціальність: 275 “Транспортні технології (на повітряному транспорті)” Галузь знань: 27 “Транспорт” Освітній ступінь: “Бакалавр” Результати анкетування здобувачів ОПП Бортовий…