6 січня 2022 року відбулося розширене засідання кафедри організації авіаційних робіт та послуг Факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ щодо реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.

У обговоренні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії НАУ щодо вільного вибору здобувачами вищої освіти переліку дисциплін для формування каталогу вибіркових навчальних дисциплін фахового вибору першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Організація авіаційних робіт і послуг», «Мультимодальний транспорт і логістика», «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» спеціалізації 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» на 2022-2023 навчальний рік було запрошено студентів освітнього ступеня Бакалавр та стейкхолдерів.

На засіданні була заслухана інформації від: завідувача кафедри Катерини Разумової, гаранта ОПП «Організація авіаційних робіт і полуг» Світлани Пронь, гаранта ОПП «Мультимодальний транспорт і логістика» Юрія Човнюка, гаранта ОПП «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» Олени Коновалової та представників груп забезпечення відповідних ОПП.

Пропозиції дисциплін, їх логічне розташування у парних й непарних семестрах і актуальність та затребуваність ринком, підтвердили запрошені представники стейкхолдерів: генеральний директор ТОВ «Кий Авіа КАРГО» Костянтин Гринько; директор з виробництва КП «Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни)» Артем Румянцев; директор ПП «Секрет-Сервіс» Андрій Гнашук; головний бортпровідник-інструктор – начальник служби бортпровідників ТОВ «Авіаційна компанія «РОЗА ВІТРІВ» Ірина Чоботар та інші.

Результатом заходу стало затвердження переліку дисциплін для подальшого внесення в систему АСФІОТ для освітнього ступеня Бакалавр відповідних ОПП кафедри організації авіаційних робіт та послуг.